Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELŐK ÉS KÉPVISELŐIK ELÉRHETŐSÉGE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

 

A weboldal a Kalcsu Cosmetics elnevezést használja

A weboldalt két adatkezelő közösen működteti


PALOMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: H-1139 Budapest, Frangepán u. 8-10, elérhetőség ugyfelszolgalat@kalcsu.hu, képviselők:  Kalcsu István Sándor, Kalcsuné Antal Katalin Klára , Kalcsu Marcell ,Kalcsu Balázs  1139 Budapest, Frangepán utca 8-10, adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: dpo@kalcsu.hu

 

Esentis Kft székhely, székhely: H-1139 Budapest, Frangepán u. 8-10, elérhetőség , kapcsolat@kalcsu.hu , képviselők: Kalcsu Marcell, Kalcsu Balázs 1139 Budapest, Frangepán utca 8-10, adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: dpo@kalcsu.hu

 

a honlap fenntartása tekintetében mint közös adatkezelők

közös adatkezelők képviselője: Kalcsu Marcell

 

 

Tájékoztatjuk, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét az Esentis Kft és a Paloma kft honlapon mint adatkezelők (továbbiakban Adatkezelő) adatkezelési szabályairól.


 

MILYEN ALAPELVEKET KÖVETÜNK?
 

• a személyes adatokat jogszerűen és az Ön számára átláthatóan kezeljük

• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon

• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és csak a szükségesre korlátozódnak

• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható

• észszerű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a tudomásunkra jutott pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük


Személyes adatait a jelen tájékoztatóban felsorolt célból kezeljük.


Az adatkezelések jogalapja 

• az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása 

• egyes esetekben az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

• bizonyos esetekben személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelőként jogos érdekünk fűződik vagy harmadik személynek a jogos érdeke, például, honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága

• más esetben az az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzőan Ön által kezdeményezett lépésekhez szükséges

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztató bármikori megváltoztassa, amelyről előzetesen tájékoztatót tesz közzé. A tájékoztató korábbi verzióját is elérhető a honlapon.

 

Adatkezelésünkről részletesebben:

 


A HONLAPUNKON VÉGZETT ÉS OTT GYŰJTÖTT ADATOKKAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK: 

Képzésekkel kapcsolatos célokból

Regisztráció céljából lehetőséget biztosítunk, hogy jelentkezzen a Paloma Kft vagy az Esentis kft által szervezett képzésekre. A regisztáció a képzésre vonatkozó szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges. A regisztrációhoz szükséges adatok a név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, termék, amivel dolgozik. Az adatokat az oktatás befejezéséig őrizzük meg. Azok a tanfolyamot elvégzők, akik ezt követően partnerszerződést írnak alá a továbbiakban marketing célú tájékoztatást és hirdetéseket is kaphatnak mindaddig amíg partneri szerződésük fennáll. Adataik bekerülnek az egyes adatkezelők B2B marketing adatbázisába. A szerződés teljesítését követően is megőrizzük azokat az adatait, amelyek megőrzése a számviteli vagy adójogszabályok szerint kötelezettségünk. Az ilyen adatok megőrzési ideje 8 év.
 

A Megrendelő jelentkezők nyilvántartása, számlázás, tanfolyami díj fizetési státusz követése a szerződésteljesítéséhez szükséges. Erre a célra a regisztrálás során megadott nevét, e-mail címét, és a fizetési adatokat használjuk. A kiállított számlákat és a megrendelések azon adatait, amelyek számviteli előírások miatt meg kell őriznünk 8 évig kezeljük.
 

A képzésekkel kapcsolatosan megadott adatait tanfolyami statisztikák készítéséhez is felhasználjuk. Jogos érdekünk, hogy az oktatási szolgáltatásainkat elemzésekkel tegyük hatékonyabbá és javítsuk. Az adatokat oktatási szolgáltatási tevékenységi körünk fennállásáig, maximum 5 évig megőrizzük.
 

Partneri státusszal kapcsolatos célokból
 

Partneri státusz létesítéséhez kapcsolatfelvétel céljából ügyfélszolgálatunk által kezelt adatok az az Ön neve, e-mail címe, üzenetei. Ezeket az Ön által megadott adatokat Paloma Kft vagy az Esentis kft -vel partneri státusz létesítésére vonatkozó szerződés előkészítéséhez használjuk,  a partneri státusz létrehozásának előkészítése és létrejötte esetén a partneri státusz fennállásának időtartama alatt.
 

Direkt marketing, mintacsomaggal küldésével kapcsolatos célokból
 

Direkt marketing tevékenységünkhöz, tájékoztatás küldése tevékenységünket érintő aktuális ajánlatokról, információkról célból kezeljük nevét, e-mail címét, jelszavát, telefonszámát és az információt, hogy milyen termékkel dolgozik mivel jogos érdekünk termékeink, szolgáltatásaink marketingje. Az információkat felhasználjuk az Ön által kért díjmentes mintacsomag küldéséhez is termék ajánlása, kipróbálása céljából. Amennyiben még nem regisztrált honlapunkon, ehhez beleegyezése szükséges. Beleegyezését a regisztráció során tudja megadni, miután áttekintette adatvédelmi tájékoztatónkat. Közös adatkezelés tekintetében belegyezése mindkét adatkezelő közös adatkezelésére vonatkozik. Adatait mindaddig megőrizzük amíg ajánlatokat, tájékoztatást, hirdetéseket, termékmintát szeretnénk Önnek küldeni e-mail címére, mobil telefonszámára, de legkésőbb beleegyezése visszavonásának időpontjáig. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a leiratkozási funkció használatával. 
 

Regisztráció esetén kozmetikusoknak letölthető segédanyagokat biztosítunkBeleegyezésével ebből a célból kezeljük a nevét, e-mail címét, jelszavát, telefonszámát és  terméket, amivel dolgozik. Beleegyezését a regisztráció során tudja megadni, miután áttekintette adatvédelmi tájékoztatónkat. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a leiratkozási funkció használatával. Adatait beleegyezése visszavonásáig kezeljük.
 

Vevői státusszal kapcsolatos célból

Márka vevői státusz felállításához és marketing és értékestési célból kezeljük az Ön által megadott terméket és a vásárolt mennyiséget (amennyiben az személyes adatnak tekintendő, azaz alkalmas az Ön azonosítására). Jogos érdekünk, hogy vevőinket értékeljük és értékesítési, marketing tevékenységünket ennek figyelembevételével tervezzük. Adatait évente felülvizsgáljuk és az adott adatkezelő döntést hoz a márka vevői státusz fenntartásáról. Amennyiben nem minősül márka vevőnek adatai kezelését ezzel kapcsolatban befejezzük és a kapcsolódó adatbázisból töröljük.

 

Véleménye közzététele céljából

Beleegyezésével közzétesszük véleményét a termékeinkről, szolgáltatásainkról. Ebből a célból az Ön nevét és a megadott helység nevet kezeljük legkésőbb beleegyezése visszavonásáig. Beleegyezését a regisztráció során tudja megadni, miután áttekintette adatvédelmi tájékoztatónkat. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a leiratkozási funkció használatával.
 

HONLAPUNKON BEMUTATOTT SZAKÉRTŐINK FOTÓI a vonatkozó polgári jogi előírások betartásával belegyezésükkel készültek. Jogos érdekünk a szakértők bemutatása és ebből a célból szakmai életútjuk, tapasztalataik, képzettségük bemutatása. Adataikat addig őrizzük amíg a jogos érdekünk fennáll, de legkésőbb beleegyezésük visszavonásáig.
 

HONLAP MŰKÖDÉSÉVEL, BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATOS CÉLBÓL

honlap zavartalan működésének a biztosítása, a szolgáltatások működésének ellenőrzése, felügyelete, javítása, honlap biztonsága, a támadások visszaélések megakadályozása céljából kezeljük a weboldal látogatók, regisztrált felhasználók által megadott adatokat, a látogatók, felhasználók IP címét.
 

Jogos érdekünk a honlap biztonságos működtetése, ellenőrzése és javítása. Jogos érdekünk megszűnése esetén az adatokat nem kezeljük tovább ezen a jogalapon.
 

Statisztikai elemzéshez üzleti szolgáltatásaink termékeink kínálatához, hirdetésekhez Google Analytics 360 és Adwordsot használunk, amelynek során cookiekat használhatunk weboldalunkon és kezelhetjük IP címét, eszköz azonosítókat, megismerhetjük az oldalt, ahonnan az oldalt látogatja, és az oldalakat, melyeket a weblapunkon meglátogat, az Ön által használt operációs rendszert és böngészőjével kapcsolatos adatokat. A weboldalon használt Google Analytics webhelyre és alkalmazásaikhoz irányuló forgalom elemzésében nyújt segítséget az adatkezelőknek. Az elemzésekkel segítsük weboldalaink kialakítását és szolgáltatásaink termékeink értékesítését, hirdetését.. Google Adwords használatával megjelenített hirdetéseinkről ezen a Google oldalon https://adssettings.google.hu/authenticated leiratkozhat. Kérjük olvassa el Cookie tájékoztatónkat és ha egyetért vele csak akkor adja beleegyezését a cookiek használatához. A Google adatmegőrzési irányelvekben meghatározottak időtartamig őrizzük meg adatait.
 

Mi a cookie (süti)?
 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. 


A cookiek alaptípusai

 

• Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

• Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak az egyes cookiek-ra meghatározott ideig. Akkor aktiválódnak, amikor meglátogatja a weboldalt.

• Az elsődleges cookie-kat a meglátogatott webhelyek hozzák létre. A webhely a címsávban látható.

• A harmadik féltől származó cookie-kat más webhelyek hozzák létre. Ezek a webhelyek birtokolják a meglátogatott weboldalon látható tartalom bizonyos részét (például hirdetéseket vagy képeket).

 

Munkamenet, állandó és saját sütiket alkalmazunk. A vonatkozó elektronikus kereskedelmi jogszabályi rendelkezés alapján a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhetjük azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Amennyiben nem egyezik bele, hogy munkamenet cookie-kat használjunk, előfordulhat, hogy weboldalunk valamelyik funkciója nem fog megfelelően működni, más cookiek esetén nem kapjuk meg azokat az információkat amelyek honlapuk használhatóságát javítják és információt szolgáltatnak fejlesztéséhez., termékeink, szolgáltatásaink hatékonyabb kínálatához. 
 

A cookiek engedélyezését vagy változtatását a böngészője segítségével beállíthatja. A Google mint adatfeldolgozó adatkezelési feltételeit a következő linken tekintheti meg: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/. A Google adatvédelmi beállításokkal kapcsolatban itt https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu talál információt ahhoz, hogy adatvédelmi beállításait az Ön igényei szerint figyelembevételével testre szabhassa.
 

Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el: Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:

- Firefox

- Microsoft Internet Explorer

- Microsoft Edge

- Chrome
 

Kötelező adatok regisztráció során: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám. Amennyiben a regisztráció során ezeket az adatait nem adja meg, az regisztrációt nem tudjuk elfogadni, képzésre nem tud jelentkezni, szerződést nem tudjuk teljesíteni, ajánlatokkal sem tudjuk megkeresni és neve valamint címe nélkül a jogszabály szerint előírtaknak sem tudunk eleget tenni. (pl számla kiállítása)

 

ADATOK PONTOSSÁGA, NAPRAKÉSZSÉGE
 

Kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Az Ön által megadott adatokat akkor tudjuk frissíteni, ha a megváltozott adatokról tájékoztat bennünket. Kérjük, hogy a változásról minél előbb küldjön értesítést az alábbi e-mail címre: ugyfelszolgalat@kalcsu.hu

 

HOZZÁJÁRULÁS ÉS MÁS ADATKEZELÉSI JOGALAPOK
 

Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetén az egyes adatkezelési célokhoz a hozzájárulását külön- külön adja meg és azokat ingyenesen és bármikor külön- külön is visszavonhatja.


A regisztráció törlését minden esetben az ahhoz kapcsolódó adatkezelés tekintetében a hozzájárulás visszavonásának tekintjük


Hozzájárulását  visszavonhatja:

• regisztrációja törlésével,

• az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásáról írt elektronikus vagy papír alapú levélben az adatkezelő által fent megadott címre küldve

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése, saját vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, Eker tv. 13/A §, Számviteli  tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §, Áfa tv 169.§)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait zárolhatjuk a büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.ADATKEZELÉS CÍMZETTEI, AKIKNEK AZ ADATOT TOVÁBBÍTJUK, HOZZÁFÉRHETŐVÉ TESSZÜK

Adatai továbbításra kerülnek:

• adatfeldolgozónknak a Marketforce Hungary Tanácsadó Kft-nek, aki a webshop fejlesztője és egyben a tárhely szolgáltatónk is 

• informatikai rendszerünket karbantartó Perfect-IT Services Informatikai  kft-nek. Az általa igénybevett szerver hosting és szerver felügyeletet nyújtó a SigmaNet kft.

• elektronikus számlázó rendszerünk által a NAV részére

• könyvelésünket végző a BPO TAX kft-nek

• a termékek kiszállítását végző Express One futárszolgálatnak  

• Google LLC (korábbi nevén Google Inc.), a Google Ireland Limited, a Google Asia Pacific Pte. Ltd. vagy bármely más olyan személy, amely közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi, a Google LLC ellenőrzi vagy a közös irányítás alatt áll

Az oldalon elhelyezett Facebook gombra kattintva a Kalcsu Cosmetics Facebook oldalára jut, ahol az adatkezelésre a Facebook szabályai az irányadóak. https://www.facebook.com/business/gdpr


Munkatársaink közül a bejelentkezéskor megadott adataihoz csak azok férhetnek hozzá, akiknek feladataik teljesítéséhez arra feltétlenül szükségük van.SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGBA TOVÁBBÍTÁSA 

A Google szolgáltatások igénybevétele során a Google az adatokat továbbíthatja harmadik, EGT-n kívüli országba az EU Standard Szerződéses feltételek vagy más EU Adatvédelmi Rendelet alapján megengedett alternatív, megfelelő biztonságot garantáló eljárás szerint.  


 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelye valamint az adatfeldolgozók telephelye, adatközpontja.
 

Adatkezelő a személyes adatokat álnevesíti vagy titkosítja. Biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Fizikai vagy műszaki incidens esetére megteremti az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.

Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást dolgozunk ki, és alkalmazunk.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

AZ ÖN JOGAI, JOGORVOSLAT

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - törlését, visszavonását, gyakorolhatja adathordozhatósággal kapcsolatos jogait-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.
 

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Honlapunkon közzétett tájékoztatáson a tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató elején feltüntetett címeken gyakorolható. Kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adhatunk tájékoztatás.


HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA AZ ADATAIHOZ

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;  felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; adatforrásokra vonatkozó információ; automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, és az hogy az ilyen adatkezelés Önre vonatkozóan  milyen jelentőséggel bír, és hogy az Önre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.


HELYESBÍTÉS JOGA

Kérheti az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére. indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

- visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni; 

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, így például, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését

- az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy

- tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival, szabadságaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az adatkezelés hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatkezelő az adatokat Excel formátumban tudja átadni.


TILTAKOZÁS JOGA

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az automatikus döntésen alapuló adatkezelést, a profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.


AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

- az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

- kifejezett hozzájárulásán alapul


VISSZAVONÁS JOGA

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonás esetén, amennyiben az adatok más jogalapon nem kezelhetőek az adatai törlésre kerülnek.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az adatkezelés azonban nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok előírják az adatkezelési kötelezettséget

 

ELJÁRÁS

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti jogaival kapcsolatos álláspontjáról, intézkedéseiről. A kérelem összetettségét, és a kérelmek számát figyelembe véve, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk-. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 

HATÓSÁGI, BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

 

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a lent megadott címen. 


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
 

KÖZÖS ADATKEZELÉS

Az adatmegosztás célja, hogy a két azonos tulajdonosokkal rendelkező adatkezelő együttesen felépítse a kalcsu üzleti márkát és az egymást kiegészítő termékek és szolgáltatások nyújtásával valamit az elérhető termék és szolgáltatási paletta együttes, egy honlapon történő megjelenítésével szélesebb körű választási lehetőséget biztosítson a látogatóknak. Jogorvoslattal és jogai érvényesítésével kapcsolatban Ön egyaránt fordulhat bármelyik adatkezelőhöz. Az adatkezelők a nem közös adatkezelés körébe eső adatkezelés tekintetében haladéktalanul értesítik a másik adatkezelőt, hogy eljárjon és kérésére reagáljon. Az adatkezelők a közös adatkezelés tekintetében egyetemleges felelősséggel tartoznak és jogszabályon alapuló kötelezettségei teljesítéséért mindegyik adatkezelő önállóan is felelős.